Kraków

Dane kontaktowe

Biuro inżynierskie H O S K A
Pilotów 37
Kraków
telefon: 513.556.481


przeglądy budowlane, ekspertyzy budowlane
badania termograficzne

KATOWICE
WROCLAW