Katowice

Dane adresowe

Biuro inżynierskie H O S K A
Przyjazna 5
Katowice
telefon: 513.556.481


przeglądy budowlane, ekspertyzy budowlane
badania termograficzne

WROCŁAW
KRAKÓW