Termowizja w budownictwie

Przy pomocy badań termograficznych wykrywamy bezinwazyjnie:
• mostki termiczne, czyli miejsca bez prawidłowej izolacji termicznej
• jakość izolacji termicznej oraz szczelność przy oknach i drzwiach
• jakość izolacji termicznej całego budynku
• nieszczelności przez które przenika woda do budynku
• pęknięcia konstrukcji ścian
• nieszczelności instalacji wodnej i grzewczej
• miejsca uszkodzeń elektrycznego ogrzewania podłogowego
• sprawność elektrycznego i wodnego ogrzewania podłogowego
• nieprawidłową pracę instalacji elektrycznej

Termowizja w przemyśle

Przy pomocy badań termograficznych wykrywamy bezinwazyjnie:
• przegrzania na złączach elektrycznych
• przegrzania, przeciążenia podzespolów w urządzeniach mechanicznych
• przegrzania, przeciążenia podzespolów w urządzeniach hydraulicznych
• jakość izolacji termicznej rurociągów przemysłowych
• stopień nagrzania łożysk, przekładni, sprzęgieł
• nieszczelności instalacji przemysłowych
• uszkodzenia izolacji termicznej zbiorników
• poziom zapełnienia zbiornikówTermowizja w energetyce i elektronice

Przy pomocy badań termograficznych wykrywamy bezinwazyjnie:
• wady i awarie w układach elektrycznych wyprowadzania mocy
• wady i awarie prądnic
• wady i awarie transformatorów
• wady i awarie elementów rozdzielnic
• wady złączy kablowych
• uszkodzenia i nadmierne obciążenia przewodów
• uszkodzenia wymienników ciepła

OGÓLNIE O TERMOWIZJI

Badanie termowizyjne jest nieniszczącą metodą rejestracji obrazów termicznych danego obiektu. Do badania potrzebna jest specjalistyczna kamera termowizyjna, która działa na zasadzie odbioru promieniowania cieplnego z zakresu podczerwieni (długości fali od ok. 0,9 do 14 μm). Dzięki temu urządzeniu mamy możliwość niemalże natychmiastowego wykazu, rozkładu promieniowania podczerwonego, wydzielanego przez każdy obiekt/ciało, którego temperatura jest wyższa od zera bezwzględnego (0o K). Wynikiem takiego badania jest graficzne przedstawienie natężenia emitowanego promieniowania, zwane termografem , który stanowi funkcja temperatury i współczynnika emisyjności badanej powierzchni. Jest to metoda bezinwazyjna, która umożliwia w łatwy sposób zlokalizowanie nieprawidłowości na dużych powierzchniach np. na elewacjach budynków, zbiorników.